Redovisning

Förening

Som kassör i en förening kan det ibland kännas frustrerande och otroligt tidskrävande att sköta bokföringen. Att sedan hitta en bokföringsfirma som inte alls förstår sig på en förenings möjligheter och begränsningar kan få den mest sansade att vilja slita sitt hår. Jag har lång erfarenhet som kassör i olika föreningar, allt från små studentföreningar till stora samfällighetsföreningar och frivilligt skattskyldiga fastighetsägande föreningar. Jag vet hur det är att jobba med en styrelse, att inte hinna ringa på kontorstid eller att inte veta hur det var man skulle läsa resultaträkningen. Hos mig är ni alltid i trygga händer, jag anpassar mig efter era förutsättningar. Hör av er för ett första samtal om hur jag kan hjälpa er. 

Företag

Det spelar ingen roll om ni är ett litet eller medelstort företag, om ni är nystartade eller etablerade, K&L redovisning finns här för er. Att sköta bokföringen samtidig som man ska hinna med alla sina uppdrag kan vara knepigt. Lämna i stället över det löpande arbetet till mig. Vi träffas (antingen fysiskt eller digitalt) för att tittar på era förutsättningar, hur mycket eller lite ni vill ha hjälp med och på vilket sätt vi bäst lägger upp samarbetet. 

Jag har inga fasta paket där vissa saker ingår utan det är helt upp till er vad ni vill ha hjälp med. Det kan vara att sköta hela ekonomihanteringen med löner, in- och utbetalningar, fakturering, bokföring och bokslut, men det kan också vara enbart ett stöd för att se över så det ni gjort själva är rätt. Eller kanske är det någonstans mitt emellan. Kontakta mig så tittar vi på era förutsättningar.