Bokslut

Oavsett om ditt företag eller förening gör ett förenklat årsbokslut, ett årsbokslut eller en årsredovisning så hjälper jag dig att avsluta året på ett korrekt sätt. De flesta företag behöver inte ha en revisor till hjälp, utan det räcker med en redovisningskonsult som mig. Skulle det vara så att ditt företag kommer upp i gränsvärden för när revisor behövs så kan jag göra allt det praktiska arbetet och så får revisorn titta över och godkänna innan årsredovisningen avslutas. 

När måste man ha en revisor? Det är framför allt aktiebolag som uppfyller två av de här gränsvärdena under de två senaste räkenskapsåren som omfattas av revisionsplikt och behöver ha revisor:

  • Medeltal anställda på över tre
  • Balansomslutning på över 1,5 miljoner kronor
  • Nettoomsättning på över 3 miljoner kronor

Detta handlar om en auktoriserad revisor. Föreningar måste ha valda föreningsrevisorer vars uppgift är att se så att föreningens medel förvaltats på ett bra sätt av styrelsen och att det finns beslut på hur de ska användas. Där finns det inga gränsvärden utan även den minst föreningen har revisorer.